Önyargılarımızı Oluşturan Beyin Devresi Keşfedildi

Okuma Süresi 2 Dakika

İnsanların gelecek hakkında arzu edilen düşüncelere tutunma motivasyonu prefrontal korteksteki etkileşimlerden kaynaklanıyor. Bu görüş Journal of Neuroscience‘da yayınlanan yeni bir çalışmaya dayanıyor.

Bojana Kuzmanovic ve meslektaşları katılımcılardan kendilerinin ya da akranlarının kanser tanısı almak gibi kötü yaşam deneyimlerinin olasılıklarını tahmin etmelerini isteyerek inançların değiştirilmesini (bir nevi güncellenmesini) destekleyen beyin devrelerini ortaya çıkardılar ve ardından katılımcılara ulusal istatistiki değerleri sundular. Katılımcılar bu yeni bilgilerin ışığında kişisel risk tahminlerini yeniden gözden geçirdiler.

Araştırmacılar katılımcıların kendi tahmin ettikleri kişisel riskleriyle gerçekteki istatistiksel risk arasında büyük bir fark olduğunu gösterdiler ki, bu durum iyimserlik önyargısı olarak adlandırılan ve iyi bilinen bir mantık hatası.

Bu durumun altında yatan düşünsel mekanizmanın ve beyin aktivitesinin analizi, bu fenomenin beynin akıl yürütme sürecindeki değerlendirme sisteminin etkisine bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

İnsanlar beklenenden daha düşük kişisel riskleri işaret eden güzel haberleri dikkate almaya meyillidirler ve daha yüksek kişisel risk içeren olasılıkları çok fazla hesaba katmamaya ve dikkate almamaya çalışırlar. Kuzmanovic ve arkadaşları iyimserlik önyargısının beyindeki ventromedial prefrontal korteks (vmPFC) tarafından yapılan değer güncellemesine ve onun kişisel akıl yürütme ile ilişkili dorsomedial prefrontal korteks üzerindeki etkisine bağlı olduğunu gösterdiler.

Bu mekanizmaları açıklamak için önerilen nöronal devreler dorsolateral, ventromedial ve dorsomedial prefrontal korteks bölgelerini kapsamaktadır. Bu bölgeler birlikte çalışarak, yeni bilgilerin arzu edilen sonucu desteklemek için birbirini tamamlamasını sağlar ve önyargılarımızı oluştururlar.

Çeviren: Oğuzhan Acet

Yazı ilk olarak 14 Ağustos 2018 tarihinde Neuroscience News internet sitesinde yayınlanmış ve NöroBlog ekibi tarafından kısaltılarak Türkçeleştirilmiştir.

Kaynaklar ve ileri okuma:

Haber Neuroscience News

Orijinal Makale Journal of Neuroscience

Nöronlarımız çalışkandır!

Anasayfamızdan daha fazla sinirbilim yazısına ulaşabilir, podcast ve videolarımıza erişebilirsiniz.