Kadınlar ve Erkekler Hareketi Görmek Konusunda Farklılık Gösteriyor

Okuma Süresi 2 Dakika

Kadın beyni ve erkek beyni arasındaki farklara dair tartışmalar uzun süredir devam ediyor. Pek çok iddia, teori ve hipotez ortaya atılıyor, araştırmalar yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda da bu konuyla ilgili yeni bir bulgu ortaya kondu.

Current Biology dergisinde yayınlanan bir çalışmada erkekler ve kadınlar arasında beklenmedik bir farklılık göze çarptı. Çalışma, erkeklerin görsel hareketi kadınlardan önemli ölçüde hızlı seçtiğini gösterdi.

Çalışmada, doğru karar için saniyenin onda birine veya daha azına gerek duyulan, katılımcıların ekrandaki siyah ve beyaz çubukların sağa mı yoksa sola mı hareket ettiğini belirttikleri bir test yapıldı. Deney sonucunda erkeklere kıyasla kadınların süresi 1/4 ila 3/4 oranında daha uzundu.

Dikkat çeken noktalardan biri de ekibin, hareketi daha hızlı algılamanın daha iyi görsel işleme becerisini yansıtmıyor olabileceği ifadesiydi. Aynı görevde benzer sonuçların, yaşlı bireylerde ve otizm/depresyon tanısı almış kişilerde de görüldüğü belirtiliyor. Bu durumlarda beyinde sinirsel aktiviteyi azaltan işlemlerin sekteye uğradığı ve erkeklerde bu mekanizmaların daha zayıf olabileceği yorumu yapılıyor.

Rochester Üniversitesi araştırmacıları buluşun tamamen şans eseri olduğunu söylüyorlar. Görsel hareket görevini, otizmli bireylerdeki işleme farklılıklarını çalışmak için kullanıyorlardı. Otizm, cinsiyet yanlılığı gösteren bir hastalık, erkeklere kadınlardan dört kat fazla görülüyor. Bu sebeple, kontrol grubundaki otizmli olmayan bireyler için cinsiyeti de faktörler arasına katan araştırmacılar, hareketin görsel algısındaki cinsiyet farklılığını açığa çıkarmış oldu.

Bulguları doğrulamak için aynı testi kendi deneylerinde kullanmış olan diğer araştırmacılardan büyük sayılarda katılımcıyı temsil eden ek veriler istendi. Bu bağımsız veriler de cinsiyet farklılığına dair aynı örüntüyü gösterdi.

Araştırmacılar, gözlemlenen cinsiyet farklılığının görsel işlemedeki genel hız farklılıklarıyla, görsel ayrıştırma yetisiyle veya potansiyel motor ilişkili farklılıklarla açıklanamayacağını söylüyorlar. Farklılıklar beynin fonksiyonel MRI görüntülerinde de görünür değil.

Ekip bu bulguların görsel işlemenin kadında ve erkekte daha önce tanımlanmayan yönlerden farklılık gösterdiğine dair bir kanıt olduğunu söylüyor. Görsel bilgiyi işleyen nöral mekanizmalardaki farklılıklara da yeni bir pencere açtığını belirtiyorlar.

Araştırmacılar sonraki aşamada, erkekle kadın arasındaki uyuşmazlığı açıklayabilecek olan beyindeki temel farklılıkları keşfetmeyi umuyorlar. Şimdiye dek hareketi işleyen beyin bölgelerinin görüntüleri, farklılığın beynin diğer kısımlarından kaynaklanıyor olabileceğini ve şu anki tekniklerle ölçüm yapmanın zorluğunu gösterdi.

Cinsiyetler arasında çeşitli farklılıklar olduğu ortada olsa da, bunların tam olarak neden ve nasıl oluştuğunu keşfetmek için önümüzde uzun bir yol var. Nihayetinde, bu çalışmanın yolu can sıkıcı bir soruyu anlamak için yeni ipuçlarına da çıkıyor:

Otizm neden erkeklerde daha yaygındır?

Bu ve buna benzer soruları anlamak, sinirbilimin bunları çözüm yolunda atacağı adımlardan yalnızca biri.


Kaynaklar ve ileri okuma:

Haber MedicalXpress

Orijinal Makale Current Biology


NöroBlog’u Patreon üzerinden desteklemek için: patreon.com/NoroBlog

NöroBlog 94.9 Açık Radyo 2. Bölüm: Kadın Beyni – Erkek Beyni

Anasayfamızdan daha fazla sinirbilim yazısına ulaşabilir, podcast ve videolarımıza erişebilirsiniz.