Deliliğin Yüzyılı 1 – Türkiye’de Modern Psikiyatrinin Doğuşu (Fatih Artvinli ile Söyleşi)

Okuma Süresi < 1 Dakika NöroBlog YouTube kanalında tıp ve psikiyatri tarihçisi Dr. Fatih Artvinli ile Türkiye’de modern psikiyatrinin doğuşunu konuştuk.