Mammiller Cisim Nedir?

Okuma Süresi < 1 Dakika
Kaynak: KenHub

Mammiller cisim beynin alt kısmında çift olarak bulunan anatomik yapıdır. Limbik sistemi oluşturan yapılardan biridir ve beyindeki işlevlerinin hafızayla yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu cisimler beyne doğrudan bağlı olup gelen uyartıları talamusa iletirler.

Genellikle alkol bağımlılığına bağlı olarak gelişen B1 vitamini (tiyamin) eksikliğiyle oluşan Wernicke-Korsakoff sendromunda mammiller cisimler zarar görür. Bu hastalarda anterograd amnezi görülür, yani hastalar yeni anılar oluşturmakta zorluk çekerler. Bu durum mammiller cisimlerin hafıza oluşumuyla yakından ilişkili olduğunu gösteren klinik örneklerden biridir.

İngilizce: Mammillary body (tekil), Mammillary bodies (çoğul)
Latince: Corpus mammillare

Konuyla ilişkili NöroBlog yazıları: