Gerstmann Sendromu Nedir?

Okuma Süresi < 1 Dakika

Gerstmann sendromu nörolojik bir bozukluktur. Bu sendroma sahip hastalarda klasik olarak 4 belirti bulunur:

  • Sağ-sol dezoryantasyonu: Hastalar sağ ve sol yönleri birbirine karıştırırlar.
  • Parmak agnozisi: Parmakları tanıyamazlar, birbirinden ayıramazlar.
  • Diskalkuli: Hesap yapamazlar, matematik yetenekleri körelmiştir.
  • Disgrafi: Yazı yazma yetenekleri bozulmuştur, kötü yazarlar ya da yazamazlar.

Gerstmann sendromu beyindeki kan akışının bozulduğu inme (felç) durumunda görülebilir. Epilepsi hastalarında, özellikle de paryetal lob epilepsisinde epilepsi atakları sırasında kısa süreliğine ortaya çıkabilir.

Sendrom ilk olarak Avusturya doğumlu Amerikalı bilim insanı Josef Gerstmann tarafından tanımlanmıştır.

Kaynaklar ve ileri okuma:

Neurology Journal Mystery Case: Parietal lobe epilepsy with ictal manifestation of Gerstmann syndrome (İngilizce)

Wikipedia Gerstmann Syndrom (İngilizce)

Wikimedia Commons Görsel