Psilosibin Migren Tedavisinde Potansiyel Bir Araç Olabilir Mi?

Okuma Süresi < 1 Dakika

Sihirli mantarlar birçoğumuzun bir şekilde duyduğu, etkileri hakkında hem bilimsel hem de sosyal bağlamlarda konuşulan maddelerden biri. Yale Üniversitesi‘nde yapılan bir araştırmaya göre bu mantarlarda doğal olarak bulunan “psilosibin” isimli psikedelik bileşen migren ve küme tipi baş ağrıları konusunda ümit verici olabilir. 10 kişilik bir örneklem ile yapılan bu küçük ölçekli çalışma, plasebo ile psilosibin etkisini karşılaştıran ilk örnek olarak karşımıza çıkıyor.

Araştırma öncesinde katılımcılardan iki hafta boyunca bir migren günlüğü tutmaları istendi ve daha sonrasında çift kör olarak yürütülen deneyde katılımcıların bir kısmına plasebo bir kısmınaysa düşük dozda ve aralarında iki hafta boşluk bulunan iki seans halinde psilosibin verildi.

Plasebo grubuna göre psilosibin kullanılan grubun baş ağrılarının seanslar arasındaki ilk haftanın sonunda belirgin şekilde azaldığı gözlendi. Yan etki veya psilosibin sonrası yoksunluk etkisi gözlenmediği belirtiliyor. Psilosibinin ilk maruziyetten sonra terapötik ve faydalı bir etkisi olabildiğini belirten araştırmacılar, bu konuyla ilgili daha derin araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.

Yazan: Eris İnal

Düzenleyen: Onur Arpat

Kaynaklar ve İleri Okuma

Neuroscience News

Exploratory Controlled Study of the Migraine-Suppressing Effects of Psilocybin